Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 45 คน
สถิติเดือนนี้ 3101 คน
สถิติปีนี้ 6723 คน
สถิติทั้งหมด 151887 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 
 
 
นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
 
 
นายศิวกร ใจบุญมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
นายณฐาภพ ยาปัน
ตำเเหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
 
นาง วราภรณ์ บ่อคำ
ตำเเหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 
 
นางสาว มานิสา บุญหล้า
ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
นางสาว ฉัตรเเก้ว พิมพ์วาปี
ตำเเหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
นางสาวนวพร จุมปูอา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
นางสาวรุ่งกานต์ นาวา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
นายศิริ ชัยพิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
นางสาววรุณยุพา แก้วประภา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
 
นายนนทกร สุนนท์
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวจีรนันท์ บุญล้วน
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
 
นางแจ่ม สาทร
จ้างเหมาบริการ

  
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com