Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
คำแถลงนโยบาย
การปกครอง
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองคลัง
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคล
งานอำนวยการ
ข้อมูลสภาเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งบทดลอง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผน ปปช. ปีงบประมาณ 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
ข้อมูลระบบสารสนเทศเทศบาล
แบบฟอร์มงานบุคคล
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือประชาชน
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 125 คน
สถิติเดือนนี้ 1219 คน
สถิติปีนี้ 34024 คน
สถิติทั้งหมด 143170 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

สรุปการจัดซื้อการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <06 ก.ค. 60>
เดือนเมษายน (125 KB.)
เดือนพฤษภาคม (137 KB.)
เดือนมิถุนายน (140 KB.)
โครงการเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 10 <16 มิ.ย. 60>
ขอให้มาเสนอราคา (498 KB.)
ราคากลาง (352 KB.)
ประมาณราคา (1.21 MB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 <06 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (353 KB.)
ประมาณราคาโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (793 KB.)
ตารางปปช.01โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (247 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (579 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <08 พ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (266 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (495 KB.)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <03 พ.ค. 60>
ราคากลาง (343 KB.)
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (3.28 MB.)
ขอให้มาเสนอราคา (340 KB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <03 เม.ย. 60>
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมกราคม 2560 (166 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (116 KB.)
สรุปการจัดซื้อแจัดจ้างประจเดือนมีนาคม 2560 (111 KB.)
โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบฝาปิด หมู่ที่ 10 ซอย 29/2 <27 มี.ค. 60>
ราคากลาง (656 KB.)
ราคากลางโครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบรางปิด หมู่ที่10 ซอย29/2 (2.53 MB.)
ตารางปปช.01 (238 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (571 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (37 KB.)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 22 <08 มี.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะ (286 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้าร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ <03 มี.ค. 60>
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ (1.32 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านร้องหมอหงส์ไปสุสานบริเวณหัวสะพานบ้านร้องหมอหงส์ (44 KB.)
ตารางปปช.01 (174 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (326 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
 
Copyright © 2011-2017 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com