Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดเก็บรายได้/การชำระภาษี
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น
คู่มือการชำระภาษีที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
การควบคุมภายใน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
  .. คุยกับนายกฯ ..  
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 76 คน
สถิติวันนี้ 202 คน
สถิติเดือนนี้ 505 คน
สถิติปีนี้ 23670 คน
สถิติทั้งหมด 310603 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   

ประกาศผู้ชนะการประมูลการเช่าโรงฆ่าสัตว์ <28 ม.ค. 63>
ประกาศผู้ชนะการประมูลการเช่าโรงฆ่าสัตว์ (353 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง เรื่อง ประมูลการเช่าโรงฆ่าสัตว์ <26 ธ.ค. 62>
ประมูลการเช่าโรงฆ่าสัตว์ (1.55 MB.)
ประมูลการเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลเจดีย์หลวงพร้อมห้องน้ำในบริเวณตลาดสด <01 ต.ค. 62>
ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (1.51 MB.)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <29 ส.ค. 62>
ประกาศประกวดราคา (6.02 MB.)
แบบแปลนก่อสร้าง (7.38 MB.)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ซอย 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <27 ส.ค. 62>
ประกาศประกวดราคา (5.97 MB.)
แบบแปลนก่อสร้าง (5.80 MB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนายสมจิตร ใหม่คำหล้า <14 มิ.ย. 62>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (781 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 10 ซอย 29 ทิศเหนือบ้านสันธาตุ <13 มิ.ย. 62>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (792 KB.)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนายสมจิตร ใหม่คำหล้า <31 พ.ค. 62>
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนายสมจิตร ใหม่คำหล้า (834 KB.)
ตาราง ปปช.01 (257 KB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 10 ซอย 29 ทิศเหนือบ้านสันธาตุ <21 พ.ค. 62>
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ 10 ซอย 29 ทิศเหนือบ้านสันธาตุ (936 KB.)
ตาราง ปปช.01 (258 KB.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 <01 เม.ย. 62>
เดือนมกราคม 2562 (118 KB.)
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (79 KB.)
เดือน มีนาคม 2562 (116 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
 
Copyright © 2011-2020 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com