Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำแถลงนโยบาย
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานสวัสดิการ
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติ
ประกาศ และระเบียบ
งานบริหารบุคคล
งานอำนวยการ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผน ปปช. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM การจัดการความรู้
งบทดลอง
คู่มือติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มภายในเทศบาล
ใบลา (งานบริหารงานบุคคล)
รวมลิงค์เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 

คลิกดูปฏิทินกิจกรรม

 
       
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
  แผนที่เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  
       
   
 
     
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 21 คน
สถิติเดือนนี้ 4458 คน
สถิติปีนี้ 24626 คน
สถิติทั้งหมด 169790 คน
 
     
  ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2554  
     
 
 
 
  ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ขอต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 053-950732 โทรสาร 053-950382  
 
 

   
 
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม <03 ม.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ (187 KB.) 
 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็มฯ <07 ธ.ค. 60>
(4.05 MB.) 
 

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็มฯ <07 ธ.ค. 60>
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างและรปับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก Over Ley (190 KB.) 
 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม <07 ธ.ค. 60>
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ (214 KB.) 
 

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัสท์ติก (Over ley) ราคากลาง <27 พ.ย. 60>
(272 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก Over Ley (4.05 MB.) 
 

โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัสท์ติก (Over ley) <27 พ.ย. 60>
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก Over Ley (272 KB.)
สรุปการจัดซื้อการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 <06 ก.ค. 60>
เดือนเมษายน (125 KB.)
เดือนพฤษภาคม (137 KB.)
เดือนมิถุนายน (140 KB.)
โครงการเทลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 10 <16 มิ.ย. 60>
ขอให้มาเสนอราคา (498 KB.)
ราคากลาง (352 KB.)
ประมาณราคา (1.21 MB.)
ตารางปปช.01 (263 KB.)
โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 <06 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (353 KB.)
ประมาณราคาโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (793 KB.)
ตารางปปช.01โครงการเสริมขอบรางระบายน้ำคสล. (ทำฝาปิด) หมู่ที่ 8 ซอย 21 และซอย 19 (247 KB.)
ขอให้มาเสนอราคา (579 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล <08 พ.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (266 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (495 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
 
Copyright © 2011-2018 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com