logo

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร 053-950732, 053-950382
โทรสาร 053-950382
Email: saraban@chedeeloung.go.th