เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ร้องเรียน-ร้องทุกข์ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มตรวจสอบคำร้อง

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร 053-950732, 053-950382
โทรสาร 053-950382
Email: saraban@chedeeloung.go.th