ผู้บริหารเทศบาล

 
 
นายแจ๊ก ธิสงค์
นายกเทศมนตรี
 
 
 
นายเรียบ แสงคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
-
เลขานุการ
 
 
 
นายเฉลิม ศรีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
นายสุวิทย์ สืบปัญญา
รองนายกเทศมนตรี
 
   
 
Copyright © 2011-2019 โดย เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง - www.chedeeloung.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 999 หมู่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร. 053-950-449
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com